شیلنگ ترمز

  • شلنگ ترمز فشار هوا / SAE J1402

    شلنگ ترمز فشار هوا / SAE J1402

    این روش توصیه شده حداقل الزامات را برای مجموعه‌های شلنگ ترمز هوا ساخته شده از شیلنگ الاستومری تقویت‌شده و اتصالات مناسب برای استفاده در سیستم‌های ترمز هوای خودرو شامل اتصالات انعطاف‌پذیر از قاب به محور، تراکتور به تریلر، تریلر به تریلر و سایر خطوط بدون محافظ پوشش می‌دهد.
  • شیلنگ ترمز هیدرولیک /SAE J1401

    شیلنگ ترمز هیدرولیک /SAE J1401

    این استاندارد SAE تست‌های عملکرد و الزامات مجموعه‌های شلنگ ترمز هیدرولیک مورد استفاده در سیستم ترمز هیدرولیک یک وسیله نقلیه جاده‌ای را مشخص می‌کند.