شلنگ مکش و تخلیه پی وی سی

  • شلنگ مکش مارپیچ صلب پی وی سی

    شلنگ مکش مارپیچ صلب پی وی سی

    حفاظت عالی در برابر خوردگی برای مجرای کابل و لوله کشی.انعطاف پذیری عالی، وزن سبک و شعاع خمشی کوچک. شلنگ مکش پی وی سی استاندارد برای کاربردهای مختلف شلنگ مکش، انتقال و تخلیه.شناسه صافلوله شفاف موجود می تواند امکان دید را فراهم کند.