شیلنگ سندبلاست

  • شیلنگ سندبلاست SB300

    شیلنگ سندبلاست SB300

    شیلنگ سندبلاست برای کاربردهای سندبلاست عمومی، طراحی شده برای انتقال با سرعت بالا ماسه، گلوله فولادی و سایر مواد ساینده که در تعمیر و نگهداری ساختمان، بازسازی، تمیز کردن و تکمیل قطعات فلزی، سنگ یا شیشه دیده می شود.این یک شیلنگ سندبلاست مقاوم در برابر پیچ خوردگی است.
  • شیلنگ سندبلاست SB170

    شیلنگ سندبلاست SB170

    شیلنگ سندبلاست برای کاربردهای سندبلاست عمومی، طراحی شده برای انتقال با سرعت بالا ماسه، گلوله فولادی و سایر مواد ساینده که در تعمیر و نگهداری ساختمان، بازسازی، تمیز کردن و تکمیل قطعات فلزی، سنگ یا شیشه دیده می شود.این یک شیلنگ سندبلاست مقاوم در برابر پیچ خوردگی است.