شیلنگ پنوماتیک

  • کیت لوله کویل نایلونی

    کیت لوله کویل نایلونی

    دارای دیواره داخلی صاف، واکنش سریع ترمز پنوماتیک، کاهش فشار کم، کشش خوب برای انبساط و ترمیم است.اگر نیاز به ترمیم سریع باشد، شیلنگ پس از کشیده شدن 1.5 برابر بیشتر از شیلنگ اصلی نیست.شیلنگ مارپیچ دارای مقاومت فشار عالی است