شیلنگ مکش و تخلیه

ادامه مطلب

 • Water Delivery Hose WD300

  شیلنگ تحویل آب WD300

  شلنگ مکش و تحویل متوسط ​​مناسب برای استفاده در صنایع کشاورزی، ساختمانی و معدنی.این شیلنگ برای آب، آب دریا و دوغاب سبک در هر دو کاربرد فشار منفی و مثبت مناسب است.
 • Oil Suction & Discharge Hose OSD300

  شیلنگ مکش و تخلیه روغن OSD300

  کاربرد: برای خدمات سنگین تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی در پایانه ها و اسکله ها که حداکثر نرخ جریان مورد نظر است.ساخت و ساز: مواد با کیفیت برتر، بسیار انعطاف پذیر، سبک وزن.لایه های پارچه ای مصنوعی با مارپیچ از سیم فولادی فنری تقویت شده است.
 • Water Suction & Discharge Hose WSD150

  شیلنگ مکش و تخلیه آب WSD150

  شلنگ مکش متوسط ​​مناسب برای استفاده در صنایع کشاورزی، ساختمانی و معدنی.این شیلنگ برای آب، آب دریا و دوغاب سبک در هر دو فشار منفی و مثبت مناسب است
 • Water Suction & Discharge Hose WSD300

  شیلنگ مکش و تخلیه آب WSD300

  شلنگ مکش متوسط ​​مناسب برای استفاده در صنایع کشاورزی، ساختمانی و معدنی.این شیلنگ برای آب، آب دریا و دوغاب سبک در هر دو کاربرد فشار منفی و مثبت مناسب است.
 • Oil Suction & Discharge Hose OSD150

  شیلنگ مکش و تخلیه روغن OSD150

  کاربرد: برای خدمات سنگین تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی در پایانه ها و اسکله ها که حداکثر نرخ جریان مورد نظر است.ساخت و ساز: مواد با کیفیت برتر، بسیار انعطاف پذیر، سبک وزن.لایه های پارچه ای مصنوعی با مارپیچ از سیم فولادی فنری تقویت شده است.
 • Oil Delivery Hose OD300

  شیلنگ تحویل روغن OD300

  کاربرد: برای خدمات سنگین تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی در پایانه ها و اسکله ها که حداکثر نرخ جریان مورد نظر است.ساخت و ساز: مواد با کیفیت برتر، بسیار انعطاف پذیر، سبک وزن.لایه های پارچه ای مصنوعی با مارپیچ از سیم فولادی فنری تقویت شده است.